layout

Montaj KEMUDI

Isnin, 28 Disember 2009

PENGENALAN II

APA OBJEKTIF KEMUDI??

· Menjana budaya intelektual mahasiswa/wi INSANIAH.

· Memartabatkan keterampilan muslim sejati.

· Menggerakkan mahasiswa/wi INSANIAH supaya aktif dalam bidang penulisan.

· Memartabatkan bidang penulisan sebagai wadah pembentukkan budaya ilmu

didalam INSANIAH.

· Menggerakkan seni kebudayaan melalui acara pementasan.

· Membantu memartabatkan bahasa melayu, arab dan inggeris.

· Melaksanakan pelbagai siri bengkel latihan yang boleh membimbing mahasiswa/wi

INSANIAH untuk menjadi penulis-penulis berbakat0 ulasan: