layout

Montaj KEMUDI

Isnin, 28 Disember 2009

PENGENALAN II

APA OBJEKTIF KEMUDI??

· Menjana budaya intelektual mahasiswa/wi INSANIAH.

· Memartabatkan keterampilan muslim sejati.

· Menggerakkan mahasiswa/wi INSANIAH supaya aktif dalam bidang penulisan.

· Memartabatkan bidang penulisan sebagai wadah pembentukkan budaya ilmu

didalam INSANIAH.

· Menggerakkan seni kebudayaan melalui acara pementasan.

· Membantu memartabatkan bahasa melayu, arab dan inggeris.

· Melaksanakan pelbagai siri bengkel latihan yang boleh membimbing mahasiswa/wi

INSANIAH untuk menjadi penulis-penulis berbakatPENGENALAN..

APA ITU KEMUDI????

Kelab Karyawan Muda Insaniah (KEMUDI) telah di tubuhkan pada April 2005 namun nama kelab ini telah ditukar menjadi KELAB KESENIAN MUDA INSANIAH (KEMUDI).

Kelab ini merupakan platform yang penting untuk mahasiswa/wi KUIN dalam menonjolkan bakat kesenian mereka dalam 3 elemen utama iaitu

*Pengucapan Awam
*Penulisan Kreatif
*Seni Suara

Selain itu, KEMUDI juga merupakan sebuah badan yang penting dalam merealisasikan mahasiswa/wi yang cemerlang dalam segenap aspek.

Dalam usaha mendokong misi dan visi KUIN, KEMUDI sentiasa mengadakan program kearah pencapaian visi dan misi penubuhan KUIN.